Redovisning Fysik kunskaper

Hej,

Nästa vecka ska eleverna visa sina kunskaper i fysik. Det område som vi arbetat med är värme och fasövergångar.

Eleverna har tre olika möjligheter att visa sina kunskaper, dels i form av ett skriftligt prov, dels i form av ett muntligt prov och dels som en hemtenta där de ska göra en mer fördjupande uppgift med inledning, huvudinnehåll och avslutning samt källhänvisningar var de hittat sin fakta.

  • Muntligt prov onsdag 1/6 och torsdag 2/6 i grupper
  • Skriftligt prov torsdag 2/6 kl. 09.15 – 10.30
  • Hemtenta ska lämnas in via Google Dokument senast torsdag 2/6.

Eleverna har två dokument till sin hjälp, dels instuderingsfrågor och dels upplägget och betygskriterierna för hemtentan.

Förutom resurser på Internet finns det två olika läromedel.

På Inläsningstjänst (länk på elevernas startsida) använder vi boken ”Spektrum Fysik” och på skolan finns boken ”Nya fysik”.

Fysik under vårterminen 2016

Hej,

Som ni kanske vet så har jag varit och kommer att vara sjukskriven under en större del av vårterminen. I slutet av nästa vecka kommer jag att opereras och sedan följer en period med rehabilitering som i dagsläget beräknas ta upp till 6 – 8 veckor. Under perioden kommer eleverna att ha vikarie i fysikundervisningen men det är jag som kommer att bedöma och betygsätta eleverna när jag kommer tillbaka i maj. Vi har planerat in två prov som vikarien kommer att genomföra samt poängterat för eleverna att det är viktigt att de delar allt de arbetar med i Google Drive med mig så att jag får ett så bra underlag som möjligt för bedömningen.

Är det något ni undrar över får ni gärna kontakta mig innan 24 mars på mail: peter.jansson@utb.tyreso.se eller på telefon 08/5782 9667.

Efter den 24 mars kan ni kontakta min chef, Anneli Eriksson, om det är något ni känner att ni behöver få svar på. Mail: Anneli.Eriksson@tyreso.se.

🙂 Peter