Algebra – årskurs 8

Hej,

Här kommer det att finnas information och länkar om arbetsområdet Algebra som vi arbetar med under slutet av höstterminen 2016 och början på vårterminen 2017.

  • Pedagogisk planering, vad ska vi arbeta med och hur redovisar eleverna sina kunskaper.
  • Länklista, här finns länkar till olika resurser på Internet, flera resurser finns på andra språk än svenska till exempel spanska och arabiska.

Geometri

Hej,

Här kommer en länklista med webbresurser som eleverna kan använda när de förbereder sig för matematikprovet fredag 2 december.

Eleverna har också fått övningsblad att träna på i Google, dels som en länk i deras mailbox och utdelat i Google Classroom ”Matematik 8c lå 16/17”.

Webbmatte

Längd, förklaringar

Area, förklaringar

Skala, förklaringar

Vinklar, förklaringar

Geometriska begrepp, förklaringar

Matteboken – förklaringar och övningar

Årskurs 8, Geometri och enheter

Årskurs 7, Geometri och enheter (repetition)

Tal och räkning period 1 ht 2016

Hej,

Här kommer länkar och uppgifter att träna på inför matematikprovet. Provet kommer att ta upp de fyra räknesätten, naturliga tal (lika med och större än 0), negativa tal (mindre än 0) och decimaltal. Jag kommer att dela upp provet i olika avsnitt så att de som inte behärskar alla fyra räknesätt får möjlighet att redovisa sina kunskaper i de räknesätt de kan.

Länkar:

Matteboken, site på nätet. Här finns det både förklaringar och några uppgifter att räkna.

Webbmatte, site på nätet. Stockholms stads resurs på nätet. Här finns både förklaringar och uppgifter att räkna.

Uppgifter att träna på