Inför matematikprov fredag 27 oktober

På fredag kommer vi att ha matematikprov i klassen på det första avsnittet i böckerna. Det kommer att vara två olika prov beroende på om eleven arbetar i Bryggan eller Mattedirekt.

För Bryggan gäller följande;
Eleverna kommer att genomföra ett prov med grundläggande frågor på

 • tal
 • talvärde
 • de fyra räknesätten

För Mattedirekt gäller följande;
Eleverna kommer att genomföra ett prov med frågor på

 • Tal – begrepp – olika typer av tal
 • Primtal och faktorsuppdelning
 • Negativa tal – de fyra räknesätten
 • Tal i potensform
 • Kvadrat och kvadratrot ur hela tal
 • Pythagoras sats

Algebra – årskurs 8

Hej,

Här kommer det att finnas information och länkar om arbetsområdet Algebra som vi arbetar med under slutet av höstterminen 2016 och början på vårterminen 2017.

 • Pedagogisk planering, vad ska vi arbeta med och hur redovisar eleverna sina kunskaper.
 • Länklista, här finns länkar till olika resurser på Internet, flera resurser finns på andra språk än svenska till exempel spanska och arabiska.

Geometri

Hej,

Här kommer en länklista med webbresurser som eleverna kan använda när de förbereder sig för matematikprovet fredag 2 december.

Eleverna har också fått övningsblad att träna på i Google, dels som en länk i deras mailbox och utdelat i Google Classroom ”Matematik 8c lå 16/17”.

Webbmatte

Längd, förklaringar

Area, förklaringar

Skala, förklaringar

Vinklar, förklaringar

Geometriska begrepp, förklaringar

Matteboken – förklaringar och övningar

Årskurs 8, Geometri och enheter

Årskurs 7, Geometri och enheter (repetition)