Inför matematikprov fredag 27 oktober

På fredag kommer vi att ha matematikprov i klassen på det första avsnittet i böckerna. Det kommer att vara två olika prov beroende på om eleven arbetar i Bryggan eller Mattedirekt.

För Bryggan gäller följande;
Eleverna kommer att genomföra ett prov med grundläggande frågor på

  • tal
  • talvärde
  • de fyra räknesätten

För Mattedirekt gäller följande;
Eleverna kommer att genomföra ett prov med frågor på

  • Tal – begrepp – olika typer av tal
  • Primtal och faktorsuppdelning
  • Negativa tal – de fyra räknesätten
  • Tal i potensform
  • Kvadrat och kvadratrot ur hela tal
  • Pythagoras sats