Inför v. 38

 

Tisdagen 19 september får klassen besök av SYV för gymnasieinfo.
Bild

Det förberedande arbetet till animationsfilmerna börjar bli klart och veckan som kommer går vi igenom app och grupperna börjar filma.

Matte

Vi kommer att påbörja avsnittet “Tal”. Avsnittet behandlar de fyra räknesätten, delbarhet, primtal, tal i potensform, kvadratrötter och Pythagoras sats. Elevernas uppgifter kommer att individualiseras, vi kommer att arbeta med två kurser parallellt, dels en E kurs och dels en kurs mot de högre betygsnivåerna.

No

Vi är klara med kraft, arbete och effekt och fortsätter med energi. No-planering

English

Work with the texts “Watching music” and  “Live Aid and Live 8”.

Homework for Thursday:

go on working with your favourite musical genre/singer/musician/group, for further instructions see

Musical genres

So

Vi fortsätter med historia och arbetsområdet Mellankrigstiden om vägen fram till andra världskriget. Området ska så småningom avslutas med en podd-inspelning. Planering finns här: Mellankrigstiden

Spanska

Vecka 39 – ”Uppsatsskrivning” ( förberedelser + genomförande lektionstid)

Vecka 40 Fredag  – Traditionellt prov

Vecka 48 – Muntligt prov ( hotellreception)

 

Sv

Fortsatt bokarbete. Läs till s. 174. Skriv tankemeningar till del 2.

Läxa till torsdag: besvara frågorna på bild 10.

Torsdag: Gruppsamtal om läxfrågorna och fortsatt egen läsning.

Teknik

Fortsätter arbete med “Hållbar utveckling”

 

Tyska

Hemläxa till fredagen 22 september. Glosor från kapitel 4 och grammatik Presens, glosor och grammatiska regler finns i Classroom.