Inför vecka 37

 

Första lärperioden går mot sitt slut. Vi kommer att följa upp elevernas resultat i alla ämnen.

 

Matematik

Vi avslutar sannolikhetsavsnittet och börjar arbeta med tal och talvärden.

No

Vi fortsätter med “arbete, effekt och energi”

English

Music group:

Work with the texts Two weeks with the Beatles and Watching music.

Homework for Thursday: start work about your favourite musical genre/singer/musician/group.

Musical genres

”They came first ”group:

You work with the last text about Antarcic in your pamphlet. Same homework as the other group

So

Vi avslutar arbetet om ryska revolutionen med ett förhör på onsdag 13/9. Sedan fortsätter vi med nazismen.

Planering finns här:  

Ryska revolutionen och Mellankrigstiden

Sv

Fortsatt bokarbete.

Vi repeterar  vad som kännetecknar ett bra samtal.

Därefter samtalar ni i grupp om frågorna på bild 9.

Ni fortsätter sedan läsa tom s. 174.

Teknik

Fortsätter arbete med “Hållbar utveckling”. LPP och Planering

Sp

Vecka 39 – ”Uppsatsskrivning” ( förberedelser + genomförande lektionstid)

Vecka 40 Fredag  – Traditionellt prov

Vecka 48 – Muntligt prov ( hotellreception)

 

Ty

Hemläxa till fredagen v. 37, nya ord och uttryck från Kapitel 4, textbok s.26 och Grammatik: presens s. 119-120 i Övningsboken.

 

Trevlig helg! Anna