Inför vecka 35

 

Nu är sista skolåret i gång och vi ser fram emot att arbeta med niorna, som denna första vecka har tagit sig an skolarbetet med fint fokus och allvar. Nu är siktet inställt på gymnasiet och vägen dit. Vi har redan hunnit med besök av SYV som informerat om gymnasievalet och planerat in individuella vägledningssamtal.

Dessutom har alla nior lärt sig nyttiga saker om mindset och kämparanda och hur man kan tänka för att lyckas ännu bättre i skolarbetet.

Vi påminner om föräldramötet i skolrestaurangen torsdag 31/8 kl 18.00 – 19.30

På onsdag är det profildag på skolan och således inga ordinarie lektioner.. 9c kommer då att arbeta hela dagen med vårt tema (O)mänskligt. Samling i sal 3017 kl 9.00, dagen avslutas kl. 14.00.

Vi påminner att alla elever måste ha sin dator  då denna är ett viktigt arbetsredskap i deras lärande. Datorn ska med varje dag och den ska vara laddad. Förra veckan saknade flera elever dator vilket blev problematiskt för dem. Du som förälder kan hjälpa dem genom att kontrollera att den kommer med och att eleven har laddare. De elever som inte varit inne på sin dator under sommaren kan ha problem med lösenord. IT-supporten kommer att samla dessa under veckan för hjälp.

 

Bild

Under vecka 34 påbörjades skissarbete för karaktär som senare ska animeras. vecka 35 skapar vi dessa karaktärer i plastelina och i grupp börjar fundera på story/berättelse/handling

No

Första delen av höstterminen kommer vi att arbeta med fysik, ett arbetsområde “Arbete energi och effekt” I veckan gick vi igenom grovplanering för hela läsåret och gick sedan vidare och repeterade sjuans krafter

Du som missade lektionen

Krafter introduktion
LPP kommer i veckan

So

Vi inleder det långa avsnittet i historia (O)mänskligt om 1900-talet:  Mellankrigstiden, andra världskriget och kalla kriget.  Första uppgiften ryska revolutionen finns här:

Ryska revolutionen

 

Svenska

Läsårets första tema heter (O)mänskligt och är ett samarbete mellan historia – svenska-engelska. Svenskan startar med bokläsning/skönlitteratur “När hundarna kommer” av Jessica Shieffauer, som belönades med August-priset för bästa ungdomsbok.. Här finner ni planering och uppgifter.

När hundarna kommer

Teknik

Vi kommer att jobba med “Hållbar utveckling” i år. Eleverna ska arbeta både teoretisk och praktisk.

Hållbar utveckling

Trevlig helg! Anna och Josefina

 

Skolstart ht 2017

VÄLKOMNA tillbaka till ett nytt läsår som startar på måndag 21/8. För vidare information, se bifogat rektorsbrev.

Rektorsbrev 170814

Föräldramöte
Boka in torsdag 31 augusti kl. 18.00, vi ses i skolrestaurangen. Studie- och yrkesvägledare, rektor, biträdande rektor och undervisande lärare kommer att närvara på mötet.

Varma augustihälsningar,

Anna