Inför vecka 17

 

Välkomna till informationsmöte om gymnasievalet torsdag 4:e maj  kl 18.30.

 

Nu finns återigen möjlighet för dig som har läs- och skrivsvårigheter att komma till skoldatateket och blir registrerad användare av talboksbiblioteket, Legimus. Hör av dig till specialpedagog Johanna Karlsson om du vill veta mer. johanna.karlsson@utb.tyreso.se

 

Ma:

Vi arbetar med Bråk och procent.

No:

Vi är klara med kol och kolväten nästa vecka ska vi jobba med alkoholer.

 

Eng:

Anna`s group:

Book reading.

All details can be found here:

Missing

Verb check every Friday, this week catch – feel.

Sandra’s group: We’re working with a theme around “Mysteries”. Homework is to write a summary of the text we’ve read.

So:

Vi fortsätter med det sista SO-ämnet, religion.

Vi ska framförallt läsa om islam, men startar med en rest från sjuan: Den kristna kyrkan. Planering finns här:

Den kristna kyrkan

 

Sv:

Språkhistoria, se planering. Korta tester varje vecka.

På måndag runsvenska, se instuderingsfrågor i presentationen

Språkhistoria

 

Ty:

Läxa till torsdag v. 17: Vi tränar på prepositioner som styr ackusativ och dativ. Du ska veta vad prepositionerna heter, vad de betyder och hur de används. Övningsbok sid.133 (gula rutan) + sid.137 (gula rutan). Titta även på filmen Prepositioner som styr ackusativ och dativ. (t.o.m 1.38 in i filmen). Lär dig rabbla prepositionerna med hjälp av sångerna!