Inför vecka 5

Information om vårterminens PRAO från vår studie- och yrkesvägledare. Länk

Hej!

Har du lämnat in samtyckesblanketten för vaccinationen mot stelkramp, kikhosta och difteri?

Om inte- gör det!

Hälsningar

Anna-Lena Grahn Skolsköterska

Nyboda skola 08-5782 9380 anna-lena.grahn@tyreso.se

Klass 8c vaccineras tisdag 31/1

 

Hej alla elever och vårdnadshavare på Nyboda skola.

Mitt namn är Christer Svensson. Under några månader kommer jag att vara tillförordnad rektor på Nyboda skola. Jag arbetar på skolan under tiden som rekryteringen av ordinarie rektor pågår. Än så länge har vi i skolledningen inte bestämt vilka arbetsuppgifter jag främst kommer att ägna mig åt. Ni är välkomna att ta kontakt med mig om det är något ni undrar över.

Kontakten kan ni ta på e-post christer.svensson@tyreso.se eller på telefon 08 578 293 85. Jag hoppas att vi kommer att få ett fint samarbete tillsammans.

Matte

Vi fortsätter arbetet med algebra. På onsdag 8 februari kommer vi ha prov på avsnittet. Uppgifter kommer att läggas upp på bloggen under v.5 tillsammans med vilka kunskapskrav som krävs för betyget E.

No

Vi börjar med hjärta, blod och blodomlopp

English

Anna`s group: Starting a period of 3 weeks with grammar and news. 

 

So

Vi fortsätter med första världskriget.  Området ska redovisas som rollspelet “Fredskonferensen” den 8/2 eller som ett läxförhör den 1/2. Planering finns här: Första världskriget

Svenska

Start av nytt kunskapsområde: Litteraturhistoria – Upplysningstiden.

Planeringen finns här Litteraturhistoria – Upplysningstiden

 

Tyska

Läxan till torsdag v.5 är att du ska skriva klart din text om ditt boende. Ca 100-200 ord. Om du är osäker på hur du ska göra kan du titta i textboken kap 5b och även på min text som jag har delat med er. Viel Glück!

Inför vecka 4

 

Hej!

Ungdomar som är födda 2002 och senare erbjuds nu en femte vaccination mot kikhosta, difteri och stelkramp.

De fyra första vaccinationerna gavs mellan 3 månader och 5-6 år.

Era ungdomar får nu med till hemmet samtycke till vaccination.

Fyll i den och snarast tillbaka till skolan.

Samtycke och information finns också i bifogade länkar.

För 8 A, B och C är vaccinationdagen tisdag 31/1-17 kl. 09.00 och framåt

För 8 D och E är det tisdag 14/2-2017 kl. 09.30 och framåt

I länken nedan finns mer utförligt om det svenska vaccinationsprogrammet.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/22401/Vaccinationsprogram-barn-15060.pdf

Hälsningar

Anna-Lena Grahn Skolsköterska Nyboda skola

Pluggvägen 2   135 46 Tyresö

Tel: 08-5782 9380

anna-lena.grahn@tyreso.se

Fyll bifogade dokument och lämna till mentor.

Samtycke till vaccination

Information om vaccination
På tisdag 24/1 har vi en värdegrundsdag då vi arbetar hela dagen runt filmen Billy Elliot. Inga vanliga lektioner denna dag, alla elever börjar 9.30.

 

Kom ihåg att boka tid för utvecklingssamtal, se mail från mentor.

 

Matte

Vi fortsätter med algebra och ekvationer. Centrala begrepp att kunna förstå och använda är uttryck, förenkla och ekvation.

No

Vi fortsätter med sex och samlevnad och eleverna ska skriva klart en argumenterande tex för eller emot abort.No planering

 

English

Anna`s group:We finish our topic Health and start a short period with grammar.

Hemkunskap

Vi har haft första lektionen, med en hel del genomgång samt fruktsallad. Nästa gång lagar vi raggmunk!

 

So

Vi fortsätter med första världskriget.  Området ska redovisas som rollspelet “Fredskonferensen” eller som ett läxförhör. Planering finns här: Första världskriget

Svenska

Denna vecka avslutar vi temat “Making peace”, med avslutande skrivuppgifter och utvärdering.

Vi har också ett samtal runt en känd bild. Making peace

 

Tyska

Läxa till torsdag v. 4: Kapitel 5b, läs texten flera gånger. Kolla så att du kan översätta den. Plugga in glosorna i gloslistan.

Inför vecka 3

Välkomna tillbaka till en ny termin!

Vi hälsar tre nya elever välkomna: Vincent Monthan, Isabelle Brehmen och Emma Eriksson Lindell.

Utvecklingssamtalen kommer att hållas under perioden 16/1 – 17/2, mentorerna kontaktar vårdnadshavare med förslag på tider.

Mentorstid för alla på måndag, mycket viktigt att att komma på denna tid.

 

Matte:

Vi fortsätter arbetet med algebra, att teckna uttryck, förenkla dessa och lösa ekvationer.

No:

Vi fortsätter arbetet med sex och samlevnad.

Eng:

Anna`s group: We continue with the topic about Health. This week you practise reading by choosing a text to work with. Look at the powerpoint.

 

So:

Vi inleder det sista arbetsområdet i historia i år 8, det första världskriget. Området ska redovisas som ett rollspel; Fredskonferensen, eller som ett läxförhör. Planering finns här:

Första världskriget

 

Sv:

Under första veckan jobbade klassen med 2016 års nyord. Under de tre följande veckorna fortsätter vi med “Making peace”. Ni analyserar en låttext av Darin och skriver en reflekterande text om något ni läser i fredsboken.

 

Ty:

Läxa till torsdag v. 3: Kap 5 “Hier wohne ich”- lär dig orden för alla möbler på sid. 32.

Ny LPP för vt-17 LPP 2 vt-17 Tyska åk 8

Provdatum för våren är torsdag v. 10 och torsdag v. 19