Inför v. 5

 

Inbjudan till skoldatateket:

9/3 kl. 17.30-20.00

Studieteknik och alternativa verktyg för föräldrar                  

OBS! Anmälan genom skolan                                                

Genomgång av hjälpmedel för läs-, skriv-, matematik- och koncentrationssvårigheter

Tips om läs-, skriv- och studieteknik med hjälpmedel

Målgrupp: föräldrar till barn i grundskolan som har inlärningssvårigheter

Kursledare: Åsa Öfors, specialpedagog

Max antal deltagare: 10

Sista anmälningsdag: 26 februari

 

Hör av er till johanna.karlsson@utb.tyreso.se om ni vill anmäla er!

 

Svenska/So

Det ämnesövergripande arbetet i svenska och religion fortsätter. På tisdag ska eleverna spela in en podcast där de diskuterar judendomen. På fredag ska eleverna skriva en berättande text om kristendomen.

Alla uppgifter och planeringen finns här.

Matte:

 

Vi håller på med procent. Eleverna har läxa till måndag och diagnos på onsdag.

English:

We have started a new project about animals: Endangered animals, Wildlife and Animals´ rights.

Planering

Inför v. 4

 

Sv/Re:

Fortsatt arbete med Sv/Re-området. Denna vecka handlar det om judendomen. Vi tränar på den kommunikativa förmågan och går igenom och tränar på hur man har bra SAM-TAL. Alla uppgifter och länkar finns i den delade powerpoint-presentationen.

English:

We start a new topic – Animals. You will work with Wildlife, Animals in danger, Extinguished animals and Animals rights.

Idrott:
Simning på tisdag 9.10 – 10.10 på idrottslektionen.

Spanska:

 

Eleverna arbetar med ord för utseende, kroppsdelar och färger samt förbereder sig för den muntliga och skriftliga redovisningen17/2

Franska:

Arbeta med följande underlag;

Dialog om tid

Hur mycket är klockan

Instuderingsfrågor

Skolsyster har påbörjat  individuella hälsosamtal med klassen.
På onsdag börjar hela klassen 8.00 i sal 3017