Inför vecka 49

 

Hej,

Med anledning av att vi har störningar av lektioner p ga elever som använder sina mobiler vill vi informera om vår mobiltelefonspolicy.

Huvudregeln är att klassrummen är mobilfria zoner!

Det finns 4 ställen som mobiltelefonen får vara under lektionstid:

 • Hemma
 • I skåpet
 • Avstängd i fickan
 • I lärarens låda

Alla lektioner startar mobilfritt. Om eleven av någon anledning behöver mobilen under lektionen måste läraren ge sitt godkännande till att den plockas fram.Lyssna på musik kan ni göra via datorn om läraren tillåter det. Miniräknare finns att låna av ma-lärarna.  

För de elever som inte följer dessa regler kan vi i samråd med föräldrarna besluta om mobiltelefonförbud under hela skoldagen.

Vad gäller  mobiltelefoner under raster gäller följande:

Fotografering, videofilmning m m inte är tillåtet i skolan, utan tillstånd!  

Anledningarna är flera men som exempel kan nämnas:

 • Skolan är ingen offentlig plats, alla som vistas här har rätt att känna sig trygga och skyddade
 • I skolan kan det finnas personal och/eller elever med skyddad identitet och skolan skall inte medverka till att deras identitet röjs.
 • Respekt för elevernas och personalens integritet.

English:

All groups who havn`t done their presentation on Weather must do it on Tuesday. After that we do self assessment and start with the text ”The Storm”.

No:

På fredag, 4 december har vi Biologiprov. Eleverna ska kunna de begrepp som berör ekologi, på provet ska de både kunna beskriva begreppen med egna ord samt sätta dessa i ett sammanhang. På klassbloggen under NO, finns det en sammanställning med länkar till den fakta de ska kunna inför provet.

Matte:

Provet om bråk flyttas till  v. 50 ; del i måndag och del 2 onsdag.

Tyska:

 

Läxa i tyska till onsdag v.49:

Lär dig klockan på tyska. Titta på filmen nedan och läs i boken Kapitel 8 sid. 20. Lär dig uttrycken, öva både på uttal och stavning.

Påminnelse! Vi har prov torsdag v. 50.
https://www.youtube.com/watch?v=7lgi0ty26sw&index=10&list=PLvp8wICrntGpIgsucQVVonmmzyhUe6xTy

Franska:

Att kunna inför provet

 

Leçon  sur :Les membres de la famille (V46-47)
Masculin Féminin
Le grand-père – farfar, morfar

L’arrière grand-père – farfarsfar, morfarsfar

La grand-mère – farmor, mormor

L’arrière grand-mère – mormors mor, farmorsmor

Le mari / l’époux – man

Le concubin- sambo

La femme / l’épouse – hustru, fru

La concubine – Sambo

Le père – far

Le beau-père (svärfar)

La mère –mor

La belle-mère (svärmor)

Le fils – son

Le beau-fils (svärson)

Le petit-fils – barnbarn (kille)

La fille – dotter

La belle-fille (sonhustru)

La petite-fille – barnbarn (flicka)

Le frère – bror

Le beau-frère (svåger)

Le demi-frère (halv bror)

La sœur –syster

La belle-sœur (svägerska)

La demi-soeur (halv syster)

L’oncle – farbror eller morbror La tante – moster eller faster
Le neveu – brorson eller systerson La nièce – brorsdotter eller systerdotter
Le cousin – kusin (manlig) La cousine – Kusin (kvinnlig)
 Le petit ami- Pojkvän La petite amie-  Flickvän

Les parents : Föräldrar           Mes parents: Mina föräldrar

Les enfants : Barn                     Mes enfants : mina barn.

Les petits enfants : barnbarn(flera)    Mes petits enfants: mina barnbarn

Deux petits-fils : två killiga barnbarn

Deux petites-filles : två kvinnliga barnbarn                                    

                                                      

Les adjectifs possessifs
Adjectifs qui accompagnent differentes personnes au singulier Je = Jag

Min

Tu = Du
Din
Il / Elle = Han/Hon
Hans / Hennes
Masculin Mon père Ton père Son père
Féminin Ma mère Ta mère Sa mère
Pluriel Mes parents Tes parents Ses parents
Les adjectifs possessifs
Adjectifs qui accompagnent differentes personnes au pluriel Nous = Vi

var

Vous = Ni (forme/pluriel)
er
Ils / Elles (De)

deras

Masculin Notre père Votre père Leur père
Féminin Notre mère Votre mère Leur mère
Pluriel Nos parents Vos parents Leurs parents

Planering 48-50

Att göra vecka 48-49

Kom ihåg att alltid läsa kapitlets text och ordlista innan du kommer på lektionen!

  Sidan 46-48: läxa 1, 2, 3, 4 jobbar vi tillsammans i klassen

 1.       Sidan 48, 49: läxa 5, 6, 7 Träna med en kamrat i klassen
 2.       Sidan 49, 50, 51: läxa 8, 9, 11, 12,14 Vi lyssnar på en CD och svarar på frågor 1 till 12.
 3.       Sidan 50, 51: läxa 10, 13, 15, 16 Träna med en kamrat
 4.       Sidan 17: 8 jobba själv.
 5.       Grammaire sur la négation ne—-pas
 6.    Dags att börja repetera inför provet V50

 

SPANSKA PROV tors 10/12

KAN DU?

 • Hälsningsfraserna

 • Siffror

 • Datum, dagar, månader

 • Färger

 • Adjektivens böjning

 • Artiklarna (singular- plural, bestämd- obestämd)

 • Verbböjningar i presens (-ar, – er, -ir), samt verbet ”tener”

 • Personliga pronomer

 • Släktorden

 • För mer info se länk