Inför vecka 36

Ämnen:

Engelska: 
Vi startar upp terminen med muntliga presentationer/intervjuer av varandra samt diagnostiska test för att stämma av nivån.

Franska:
Ord och fraser som eleverna har skrivit i sina skrivböcker. Läxan är till onsdag nästa vecka.

Matematik:
Eleverna har fått börja arbeta med blandad taluppfattning

Svenska:
Vi arbetar nu med boken “Det finns inga skridskor i öknen” genom högläsning i grupp och “läsfixarna”. Till detta tillkommer olika typer av skriftliga uppgifter så som svara på frågor, analysera och tolka det vi läst. Se LPP.

Tyska:
Läs på glosorna och hälsningsfraserna som delades ut på lektionen. Öva både uttal och stavning. Läxa till varje torsdag! Den förhörs muntligt eller skriftligt.